Sange

Ole Madsen

Lindbergs Salme 6.2

Lindberg salme 6.2
2 Herre, straf mig ikke i din vrede, tugt mig ikke i din fortørnelse!

Herre, straf mig ikke i din vrede
Herre, straf mig ikke i din vrede
Tugt mig ej
Tugt mig ej i din fortørnelse
Tugt mig ej i din fortørnelse
Tugt mig ej i din fortørnelse
Tugt mig ej i din fortørnelse

Layout og grafik: O Madsen Media